ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้บริการงานด้านไอทีให้กับบุคลากรและนักศึกษาให้กับ

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง สุภาพชนคนเทคโนภาค ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กรกฏาคม 2560

6

กรกฎาคม

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง สุภาพชนคนเทคโนภาค ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กรกฏาคม 2560

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง สุภาพชนคนเทคโนภาค ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กรกฏาคม...

พิธีไหว้ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

15

มิถุนายน

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  ดร.สายัณห์ ผาน้อย...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว

สาระน่ารู้

Knowledge สาระน่ารู้

หัวข้อข่าว

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม Software ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ โปรแกรมฟรี